Özgeçmiş

23 Mart 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Afyonkarahisar Bolvadin kazasındandır. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul Fatih Koleji'nde tamamladıktan sonra 1980 yılında İTÜ TMD Konservatuarı'na girdi. Eğitimi sırasında Neyzen Niyazi Sayın'dan ney, Özdal Orhon'dan Türk Musikisi solfej, nazariyat ve repertuar, Hurşit Ungay'dan usul, Ahmet Kabaklı'dan edebiyat, Cafer Açın'dan enstrüman bilgisi dersi; Bekir Sıtkı Sezgin, Yalçın Tura, İhsan Özgen, Demirhan Altuğ, Kâni Karaca, Nevzat Atlığ, Cahit Atasoy gibi hocalardan çeşitli dallarda dersler aldı veya özel olarak birlikte çalışmalarda bulundu.

 

1984 yılında İTÜ Nefesli Sazlar Ana Sanat Dalı Ney Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Kültür Bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu'nun açtığı ney sınavını kazanarak göreve başladı.

Daha sonra İzmit Belediye Konservatuvarı'nda kuruluşundan itibaren dört yıl hocalık görevini sürdürdü. 1988 yılında, mezun olduğu okul olan İTÜ TMDK'da öğretim görevlisi olarak göreve başladı ve 2001 yılına kadar bu hizmeti aralıksız sürdürdü. 1996 yılında Yunan asıllı bir topluluk olan Romeiko Ensemble ile Amerika'da bir turne yaptı. Bu turnede Nashville Parthenon, Princeton University, Newyork Hunter College, Boston Meliotis Center'da "Parthenon to İstanbul" başlıklı bir dizi konser vermiş ve bu proje 1999 yılında aynı ülkede cd olarak yayımlanmıştır. Yine 1996 yılında MIT Ağahan Programı kapsamında Boston'da konser vermiş ve Harvard University Middle East Students Music Group ve Musichology bölümünün hazırladığı seminerlere katılmıştır. 1997 yılında savaş sonrası ilk festival olan Saray Bosna Pazarbaşı Festivali'ne katılmıştır.

 

1999 yılında kurdukları Cantemir Ensemble Grubu ile konser ve albüm çalışmaları yapmıştır; bu grubun faaliyetleri halen devam etmektedir. Cantemir Ensemble Prof. Şevvar Beşiroğlu, Salih Bilgin, Murat Aydemir, Cengiz Onural ve Hüseyin Tuncel'den oluşmaktadır. Salih Bilgin, 2002, 2003, 2004 tarihlerinde Romeiko Ensemble Topluluğu ile Amerika'ya giderek Newyork, Boston, Washington, Chicago, Detroit şehirlerinde, Bartolamio ve World Music Institute'ta konserler vermiştir. 2002 yılında Cengiz Onural ve Hakan Talu ile Dembudem adlı topluluğu kurmuş ve aynı yıl Amerika'da San Francisco ve Santa Cruz'da konserler vermiş ve University of Santa Cruz'da ve Santa Cruz Ineshhdole Society ile atölye çalışması yapmıştır. Tanburî Murat Aydemir ile birlikte, klasik saz eserlerinden oluşan Nevâ isimli albümü 2001'de, bunun devamı niteliğindeki Nevâ 2 albümünü ise 2009 yılında yapmış, albümler Kaf Müzik tarafından yurt içinde, Nevâ albümü Golden Horn tarafından yurt dışında yayımlanmıştır. 2011 yılında, klasik müziğimizin doğaçlama dansla buluştuğu deneysel bir proje olan Taksim & Taksim'e dahil olmuş, çeşitli performanslarda görev almıştır. 2012 yılında, Mevlevî Âyinleri gibi muhteşem eserleri, bugüne kadar pek rastlanmayan nüanslarla ancak klasik anlayıştan taviz vermeden icra etme hedefiyle Hezarfen Sanat Ney Topluluğu'nu kurmuş ve sanat yönetmenliğini üstlenmiş, topluluk, Yenikapı Mevlevîhanesi, Galata Mevlevîhanesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu gibi çeşitli mekânlarda âyin icra etmiştir. Pek çok albüme sazıyla katkıda bulunan sanatçı, Cengiz Onural Aria Grubu ile birlikte, sevilen birçok TV dizisinin müziklerini icra etmiş, bunların içinde İkinci Bahar ve Hayat Bağları albüm olarak yayımlanmıştır.

Bilgin'in, kendi geliştirdiği yöntemlerle, kıymetli malzemelerden ve farklı formlarda yaptığı başpâreler 2013 yılında "Zanaatten San'ata Başpâre" ismiyle kitap haline getirilmiş, uzun yılların titiz ve özverili çalışmasına şahitlik eden kitap, Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından basılmıştır. Kitaptaki başpârelerin yanında, yine sanatçının kendi yapımı olan mühre, kudüm zahmesi vb. çalışmaların yer aldığı koleksiyon, Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davetiyle, 2013 yılı Şeb-î Arus etkinlikleri kapsamında Mevlânâ Kültür Merkezî'nde sergilenmiştir.

 

2011'den bu yana, Kadem isimli mûsikî ve edebiyat dergisinde Ney Dersleri bölümünü hazırlayan sanatçı, 2000 yılında Çetin Körükçü'nün yayımladığı Türk Mûsikîsi adlı kitabın Ney Bölümü'nü de kaleme almıştır.

Hocası Niyazi Sayın'dan öğrendiği ney, başpâre, ebrû ve tesbih yapımı çalışmalarını sürdüren sanatçı, başta müzik olmak üzere klasik sanatlarımıza hizmet düsturuyla 2011 yılında Hezarfen Ney ve San'at Okulu'nu kurmuştur. Ney, kemençe, keman, ud, nazariyat ve hat gibi dersler verilmekte olan Hezarfen San'at'ta, ney, başpâre, kudüm zahmesi, mühre vb. imal edilmektedir. 

 

Halen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda görev yapan sanatçı, aynı koroda klasik kemençe sanatçısı Yağmur Damla Bilgin ile evli olup bir çocuk babasıdır.